Anatomija zvoka #356

Oddaja novitet s polja alter-popa: The Unfuckable Trees, Tus nua, Ferguson Airwawes, Rubrik, Rebel Star, Glib, Samoč, Kafauponoć, Luka Gluvić, Alek Novak in Romano d franto

Arhiv predhodnjih oddaj

Share