Poziv k sodelovanju na posvetu

Vabilo k prijavi prispevkov za posvet

ODMEVNOST JUGOSLOVANSKE GLASBE IN SODOBNE POPULARNE GLASBE Z OBMOČJA NEKDANJE JUGOSLAVIJE

Ljubljana, 29. november 2014

Na posvetu bomo razpravljali o odmevnosti popularne glasbe z območja nekdanje Jugoslavije od začetka tonskega snemanja glasbe in njenih izdaj na nosilcih zvoka v zgodnjem 20. stoletju. Dotaknili se bomo tudi obdobja med obema vojnama, posebno pozornost pa bomo namenili obdobju nastanka in razvoja domače glasbene industrije v obdobju socialistične Jugoslavije. Zanimalo nas bo tudi obdobje po njenem razpadu in nastanek ločenih glasbenih scen ter njihovo prežemanje.

Odmevnost glasb z območja nekdanje Jugoslavije je mogoče spremljati na različne načine, skozi vrednotenje te glasbe, ustvarjanje njenih zvezd in atrakcij ali skozi diskurz o njej. Posebej nas bo zanimala mednarodna odmevnost jugoslovanske popularne glasbe, viri njenega navdiha in vplivanje navzven ter delovanje posameznih izvajalcev in avtorjev v mednarodnem prostoru, prav tako pa nas bodo zanimali tudi povsem lokalni glasbeni fenomeni v preteklosti in danes.

V pregledih popularne glasbe na območju nekdanje Jugoslavije avtorji pogosto opisujejo to glasbeno produkcijo, ne glede na to, če gre za nekoč skupno državo ali za popularno glasbo njenih sestavnih delov, danes samostojnih držav, kot povsem samostojno in izolirano glasbeno dogajanje. Le malokdo je analiziral vplive na glasbe na tem območju, še manj pa odmevnost te glasbe v mednarodnem prostoru, tako v sosednjih državah kot v nekdanjih blokih.

S posvetom nameravamo odstreti vidike dolgoročnih vidikov produkcije popularne glasbe na območju nekdanje Jugoslavije, predvsem pa njene odmevnosti znotraj njenih lokacij, regij in republik, in zunaj nekoč skupne države in današnjih samostojnih držav. Zanimalo nas bo, kako so odmevale starejše mestne pesmi (starogradske) ali sevdalinke; klapsko petje in epske pesmi; ljudske pesmi in viže ter tamburaški orkestri v medvojnem času, kako so doma in na tujem odmevale popevke in jazzovski orkestri, kako so odmevale narodnozabavne zasedbe in »novokomponirana« glasba, kako in kje je odmeval jugoslovanski pop in rock, ter, nenazadnje, kje vse odmevajo postjugoslovanske inačice turbofolka in sodobnih glasbenih zvrsti, na primer rapa, elektronike in alternativnih glasbenih tokov. Posvet bomo organizirali v soboto, 29. novembra 2014 na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (v sodelovanju ZRC SAZU – Sekcija za interdisciplinarno raziskovanje).

Povzetke prispevkov v obsegu do ene tipkane strani pričakujemo do 30. septembra 2014 na naslovu Tina.Glavic@ff.uni-lj.si. Posvet organiziramo v okviru raziskovalnega projekta Angažirana preteklost: socialnoantropološka analiza transformacij popularne glasbe na območju nekdanje Jugoslavije (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo in ZRC SAZU – Sekcija za interdisciplinarno raziskovanje). Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS – J6-5557).

Več na http://transyuformator.wordpress.com

Share