Avtor/ica: Miha Tomšič

Letnik: 1998 | Revija: 6/7 | Po koncertu