Letnik: 1998 | Revija: 3 | Po koncertu

Letnik: 1998 | Revija: 3 | Po koncertu