Letnik: 2002 | Revija: 10 | Po koncertu

Letnik: 2002 | Revija: 10 | Po koncertu