Letnik: 2007 | Revija: 9/10 | Po koncertu

Letnik: 2007 | Revija: 9/10 | Po koncertu