Letnik: 1996_97 | Številka: 11 | Avtor/ica: Martin Žužek

KOMORNI ZBOR AVE

Struna življenja

(Samozaložba, 1996)

Čeprav letnica izdaje označuje prejšnje leto, je zgoščenka trenutno enega od najboljših slovenskih komornih zborov AVE prišla do zavesti domačih cedofilov šele sredi tega leta. Struna življenja, kakor je zbor poimenoval ploščo, prinaša predvsem tisto, s čimer je AVE v prejšnjih letih koncertiral in na številnih tekmovanjih pobiral nagrade. Gre torej za posnetek najboljšega iz medsebojno upetih grl skupine, ki s samozavestno marljivostjo žanje zavidljive uspehe. Tudi na tej izdaji je očitna osrednja avtoriteta in vodstvo ustanovitelja ter dirigenta, umetniškega vodje in še kaj Andraža Hauptmana, ki - kot se zdi - za zbor živi že kar nekaj let.

Programsko so ploščo razdelili stereotipno. Polovico zasedejo štirje tuji avtorji, polovico domači skladatelji, vendar se vse skladbe enovito snovno povezujejo z idejo, ki jo kar najbolje označuje prav naslov plošče. Ob tem pa mikaven izbor tujih ustvarjalcev, ki jih sicer bolj redko srečamo v povezavi z zborom, čeprav so sama znana imena (F. Mendelssohn, G. Verdi, G. Holst in Šved S.-D. Sandström), in domačih avtorjev (A. Čopi, K. Pahor, U. Krek, S. Vremšak) kar kliče po poslušanju. Morda na začetku res po nekoliko zgolj spoznavalskem poslušanju, toda to se kmalu prelevi v čisto umetniško zadovoljstvo, brez imen, samo z glasbo.

Martin Žužek