Letnik: 1996_97 | Številka: 13 | Avtor/ica: Rajko Muršič

UTOM

Summoning The Spirit (Music in the T'boli Heartland)

(Rykodisc/Nika, 1997)

Glasba manjšega filipinskega ljudstva T'boli, ki živi v gorah in dolinah jugozahodnega Mindanaa ter šteje kakšnih 80.000 duš, sega v dve sferi. Globoko je vraščena v naravno okolje, v katerem živijo T'boli, v okolje, ki je glavna zvočna inspiracija t'bolijskim glasbenikom in glasbenicam, po drugi strani pa niti instrumentalno niti slogovno ni izoliran otoček v pacifiškem bazenu. Na izvrstnih terenskih posnetkih lahko slišimo flavte, tolkala, različne citre in druga glasbila ter pevce in pevke, ki vsakokrat pripovedujejo neko zgodbo, kakor se je razvila v dogovorjenem pomenskem sistemu skupnosti v vasi B'kanko. Ta pomenski sistem je veliko širši od tega, kar mi razumemo pod pojmom glasbe. T'boli ga imenujejo utom, v katerega poleg melodij in ritmov sodijo še različni zvoki, predstave in ideje, izkušnje in čustva. V takšnem celovitem predstavnem, kognitivnem in emotivnem sistemu je to, kar mi razumemo pod glasbo, le del celotnega predstavnega in izkustvenega utoma, katerega jedro je izkušnja sreče in zadovoljstva. Toda v danih razmerah, ko se ljudstvo T'boli krčevito bori za obstoj ob selitvah prebivalstva iz nižjih predelov v gore in višavja, je dobil utom še dodatne identifikacijske (in politične) razsežnosti.

Kar zadeva glasbo v ožjem pomenu besede, je mogoče slediti zanimivim instrumentalnim komadom ter improvizacijam in pripovednim pesmim. Melodije oz. kratke fraze na flavti izhajajo iz poslušanja naravnih zvenov (ptic in drugih živali), glasbila delajo sami iz priročnih materialov, zato jih po splošnem verovanju naseljujejo domači duhovi, veliko je tudi plesne glasbe in glasbe, ki jo izvajajo ob različnih opravilih. Izjemno bogata in raznolika glasbena dediščina ljudstva T'boli nas preseneti in navduši z neverjetno lahkotnostjo in mojstrskimi izvedbami posameznih komadov. Odlična zbirka!

Rajko Muršič