Letnik: 1996_97 | Številka: 2 | Avtor/ica: Ognjen Tvrtković

Nikša Gligo

POJMOVNI VODNIK PO GLASBI 20. STOLETJA

(Z napotki za pravilno uporabo pojmov) MIC (Glasbeni informativni center) Koncertne direkcije Zagreb in Matice hrvaške

Knjiga, ki jo imamo pred seboj, je del širšega znanstvenega projekta, ki ga v sosednji Hrvaški izpeljujejo od leta 1991 pod naslovom Hrvaška glasbena terminologija. Odpira nam široko polje, ki je bilo celo v svetovnem merilu doslej slabo ali pa sploh neraziskano. Avtorja, dr. Nikša Gliga (roj. 1946 v Splitu), poznamo predvsem kot dolgoletnega vodjo Glasbenega bienala v Zagrebu in kot raziskovalca glasbe 20. stoletja. Poleg muzikoloških znanosti pa obvlada tudi lingvistiko in semiotiko, tako da je ta knjiga logična posledica, bolje rečeno os, ki je spojila njegova raznorodna zanimanja.

V tem slovarju najdemo več kot 700 gesel oziroma enot, ki se nanašajo na različne aspekte glasbene prakse v 20. stoletju. V kontekstu te pogosto močno razčlenjene in neopredeljene ter nedefinirane snovi Gligo zbira ključne pojme, kot sam pravi, strokovnih izrazov in tehničnih pojmov, in to tako, da utrjuje njihov obstoj, ga definira in na koncu predlaga njegovo uporabo v (kot sam rad poudarja) živem hrvaškem jeziku. Gre torej za to, da se ti pojmi utrdijo in da se jim z raziskovanjem konteksta, v katerem se vsak od njih pojavlja, postavi natančna definicija. Pri oblikovanju pojmovnika, ki se nanaša na živo snov, kakršna je glasba 20. stoletja, pa tudi na sam jezik, s katerim pojme razlagamo in definiramo, je logično, da na eni strani posegamo po strokovnem besednjaku z mednarodnim značajem, na drugi pa želimo preskusiti, kako to poimenovanje deluje v živem jeziku; kjer je seveda mogoče. Gligo se ne ukvarja z nasilno kroatizacijo, pogosto pa postavlja pod vprašaj pogovorno rabo terminov (npr. elektronika - elektronska glasba itd.).

Vsako geslo oziroma enota ima sestavljeno zgradbo, ki omogoča navzkrižno iskanje po knjigi. Kjer je le mogoče, je avtor pojmu dodal prevod v štiri jezike, nato definicijo, etimologijo in komentarje - torej kontekste, v katerih lahko pojem definiramo, kakor predlaga avtor. Sledi kritika definicije, s čimer se odpira prostor za nadaljnje dograjevanje in znanstveno preciziranje, še posebej tam, kjer avtor ni zadovoljen z obstoječo definicijo. Na koncu je popis literature in napotek za iskanje nadaljnjih pojmov.

Pojmovni vodnik po glasbi 20. stoletja beremo kot neke vrste križanko, ki šele odpira široko polje razglabljanja in nikakor ni dokončen in strogo kodiran pravilnik. Vsekakor je treba omeniti, da ob strokovnih izrazih in tehničnih pojmih, ki se ozko navezujejo na glasbo 20. stoletja, avtor brez kakršne koli razmejitve uvaja tudi terminologijo raznih žanrov popularne glasbe, od ameriške popularne pesmi in jazza do bluesa in rocka. S tem se dotika snovi, ki je znanstveno še manj raziskana in definirana. Ker sta si slovenščina in hrvaščina v mnogočem podobni, bi nam bil lahko ta vodnik zelo koristen. Morda bi lahko celo spodbudli podoben projekt pri nas - nadaljevanje poskusnega snopiča, ki ga je SAZU pod naslovom Glasbeni terminološki slovar - glasbila in izvajalci izdala pred več kot desetimi leti.

Ognjen Tvrtković