Letnik: 1996_97 | Številka: 2 | Avtor/ica: Ičo Vidmar

Jocelyne Guilbault

ZOUK: World Music in the West Indies (with Gage Averill, Edouard Benoit, Gregory Rabess)

The University of Chicago Press, Chicago and London 1993. Prodaja: Knjigarna Kazina.

Imenitna študija kanadske etnomuzikologinje Jocelyne Guilbault ni zgolj ena izmed case studies glasbenih oblik, ki nam jih ponujata sodobna etnomuzikologija in polje popularnoglasbenih študij. Avtorica s kritičnim branjem tematskih prispevkov še treh proučevalcev "lokalnih glasbenih tradicij" Malih Antilov tematizira zouk kot množično distribuirano popularno glasbo, analizira različne rabe zouka na štirih otokih Malih Antilov, nekdanjih francoskih in britanskih kolonij, še današnjih francoskih départements Guadeloupe in Martinique in neodvisnih Dominica in St. Lucia. Zouk in z njim guadelupško/martiniška skupina Kassav, ki je s prodorom na svetovno glasbeno tržišče prek Francije, nekdanje kolonialne "matice", v osemdesetih letih na zemljevid world music vpisala "kreolsko pop godbo" Malih Antilov, je postal aktivni soudeleženec v vsakdanjem življenju Malih Antilov kot ekonomski, socialnopolitični in kulturni dejavnik. Avtorica ga postavlja v zgodovinski kontekst medsebojnih tekmovanj, prisvajanj in prežemanj glasbenih stilov Malih Antilov in posebej Haitija, kot "glasbenega hegemona" francosko (kreolsko) govorečih Karibov. V odnosu do starejših oblik, njihovih sprejemanj in zavračanj (guadelupški biguine med letom 1940 in 1960, o njem piše Edouard Benoit; haitski konpa-direk in njegova dominacija do konca sedemdesetih, o njem Gage Averill; cadence-lypso, dominiški stil v sedemdesetih, o njem Gregory Rabess) se je zouk formiral kot distinktivni kreolski (nacionalni) glasbeni stil Guadeloupa in Martiniqua, se internacionaliziral in postal "naš" na drugih kreolsko govorečih otokih, vendar tam zgolj kot "kreolska plesna godba" in kot tak, denimo, na Haitiju, pod pokrivalom ideologije noirisme, ki je sovpadala s padcem Duvalirjevega diktatorskega režima, vzpodbudil formiranje lokalne muzik rasin. To je ena prvih kompleksnejših obravnav neke glasbene oblike v kontekstu world music, ki jo avtorica definira kot "...popularne glasbe, ki so vzniknile v osemdesetih in ki so množično distribuirane po vsem svetu. So glasbe etničnih manjšin in glasbe manjših držav ali dežel v razvoju, ki kombinirajo lokalne glasbene značilnosti s tistimi osrednjih popularnoglasbenih žanrov v današnji transnacionalni glasbeni industriji in so dosegle trge industrializiranih držav." Poskus francoske glasbene industrije, da bi Kassav promovirala kot francosko in ne antilsko skupino, lahko beremo v luči razmerij moči med centrom in periferijo.

Zouk je vpet v sodobna popularnogodbena produkcijska razmerja, ki so še posebej po mednarodnemu uspehu Kassav vplivala na preoblikovanje tradicionalnih glasbenih praks. Njihov prenos v "domače kulturno okolje" pa generira različne, "kreativne" rabe in produkcijo drugačnih pomenov, katerih srž se je po pozivu-hitu Kassav iz leta 1984 - Zouk-la sé sčl médikaman nou ni ("ples/zabava je edina možnost, ki jo imamo") - zgostila v polemiki med nacionalističnimi intelektualci in upanjem na spremembe ostalih. Knjigo ob naštetem odlikuje natančna analiza starejših in sodobnih glasbenih stilov Malih Antilov in Haitija, katerih zvočno podobo lahko bralka in bralec razbirata ob poslušanju izbranih glasbenih primerov na spremljajoči cedejki. Prepotrebna študija ob vseh "priročnikih" in "vodinikih" po world music, napihnjenih v eksotičnostih in v predpisovanju iskanj "pristne koreninske glasbe" drugih.

Ičo Vidmar