Letnik: 1996_97 | Številka: 4 | Avtor/ica:

Glavna urednica: Ika Prušek

Odgovorni urednik: Bogdan Benigar

Uredništvo: Igor Bašin, Koen Van Daele, Kaja Šivic

Lektorica: Tatjana Capuder

Stalni sodelavci(ke): Peter Barbarič, Igor Bašin-Bigor, Veronika Brvar, Igor Cvetko, Urška Černe, Janez Golič, Lili Jantol, Nikolai Jeffs, Rok Jurič, Žiga Koritnik, Tjaša Kranjc, Igor Longyka, Srečko Meh, Rajko Muršič, Boštjan Napotnik-Napo, Vladimir Nešković-Kesma, Branka Novak, Svanibor Pettan, Zoran Pistotnik, Sonja Porle, Jure Potokar, Roman Ravnič, Nikola Sekulović, Robert Setničar, Urša Šivic, Dejan Štampar, Ognjen Tvrtković, Aleksandra Vajd, Viva Videnović, Ičo Vidmar, Boštjan Vrečar-Vrečko, Jane Weber, Miha Zadnikar, Martin Žužek

Naslovnica: George Clinton, foto Žiga Koritnik, oblikovanje Igor Resnik

Izdajatelj in založnik: Glasbena mladina Slovenije