Letnik: 1998 | Številka: 1 | Avtor/ica:

Glavna in odgovorna urednica: Ika Prušek

Uredništvo: Igor Bašin, Bogdan Benigar, Koen Van Daele, Kaja Šivic

Lektorica: Tatjana Capuder

Stalni sodelavci(ke): Peter Barbarič, Veronika Brvar, Gregor Bauman, Janez Golič, Lili Jantol, Nikolai Jeffs, Rok Jurič, Žiga Koritnik, Igor Longyka, Jure Matičič, Srečko Meh, Rajko Muršič, Boštjan Napotnik - NapoLeeTano, Vladimir Nešković – Kesma, Marta Pirnar, Zoran Pistotnik, Sonja Porle, Jure Potokar, Roman Ravnič, Nikola Sekulović, Robert Setničar, Viva Videnović, Ičo Vidmar, Boštjan Vrečar – Vrečko, Jane Weber, Miha Zadnikar, Martin Žužek

Naslovnica: Clarence »Gatemouth« Brown, oblikovanje K.reG@

Izdajatelj in založnik: Glasbena mladina Slovenije