Letnik: 1998 | Številka: 2 | Avtor/ica: Gašper Troha

ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE

P. I. Čajkovski - Simfonija Manfred

(Slovenska filharmonija, 1997)

Po posnetkih Pete in Šeste simfonije ruskega skladatelja Petra Iljiča Čajkovskega se orkester Slovenske filharmonije predstavlja z delom istega avtorja, ki se je po gostovanju v Veliki Britaniji, dveh abonmajskih koncertih in nedavnem gostovanju v Rimu dodobra usidralo v repertoarju našega orkestra. Gre za edino programsko simfonijo velikega ruskega skladatelja, ki nosi naslov Simfonija Manfred. Nastala je na pobudo skladateljevega prijatelja Milija Balakireva, ki je Čajkovskega nagovoril, da je napisal simfonijo po Byronovi pesnitvi Manfred. Pričujoči posnetek ni zanimiv zgolj zato, ker simfonijo redko izvajajo, ampak tudi zato, ker se dirigent Marko Letonja ni dosledno držal avtorjeve partiture, temveč je vnesel nekatere črte in oblikovne novosti. Najbolj opazna je nedvomno ponovitev finala iz prvega stavka na koncu četrtega, to daje temu delu, ki je zaradi programa sicer zelo odprto, večji občutek zaokroženosti in ga hkrati približa poslušalcu. Posnetek je nastal v živo na dveh abonmajskih koncertih januarja 1997, temu gre pripisati nekoliko slabšo usklajenost posameznih orkestralnih sekcij na nekaterih mestih v prvem stavku. V celoti gre nedvomno za odlično izvedbo, ki se giblje od epske, dramatične in mestoma že patetične širine (predvsem v prvem in zadnjem stavku) do liričnega slikanja alpske narave in plesne lahkotnosti (drugi in tretji stavek), ki je značilna za to programsko delo Čajkovskega. Pred nami je še ena izvrstna plošča orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Marka Letonje, ki je Simfonijo Manfred približal širšemu krogu poslušalcev in bi ji ob dobri promociji in boljši zunanji podobi vsekakor zagotovil tudi prodajni uspeh.

Gašper Troha