Letnik: 1998 | Številka: 3 | Avtor/ica: Metka Zupančič

MOJCA ZLOBKO IN FRANC RIZMAL

Toronto, 20. 2. 1998

V kanadskem Torontu sta 20. februarja letos nastopila harfistka Mojca Zlobko in violinist Franc Rizmal. Slovensko veleposlaništvo v Ottawi, Ministrstvo za kulturo Slovenije in Vseslovenski kulturni odbor, ki združuje večino kanadsko-slovenskih društev na širšem torontskem območju, so projekt zastavili s potrebno previdnostjo: tovrstnih prireditev med slovenskimi izseljenci v Kanadi doslej še ni bilo, želeli pa so si začeti s programom, ki bi bil glasbeno privlačen in bi se vsaj delno navezoval na kaj slovenskega.

Za to sta poskrbela harfistka in violinist s priredbo slovenskih narodnih (N. Zlobko) v začetku sporeda in s koncertnim dodatkom. Program sta sicer gradila od starejših del (W. F. Kurt, W. A. Mozart, F. A. Boieldieu) k spevnejšim, manj zahtevnim skladbam v drugem delu, kjer je najbolj prepričala Faurejeva Uspavanka. Vsekakor je Mojca Zlobko v solističnih točkah za harfo (Ciglič, Salzedo) pokazala svojo izrazito muzikalnost in zrelost, v nastopu z violinistom pa dokazala, da je komorna glasba vedno skupno oblikovanje, kjer spremljevalnemu glasbilu v bistvu pripada odločilna vloga. Občinstvo je koncert sprejelo z izredno naklonjenostjo in hkrati hvaležnostjo: dokaz, da vibracijo v dvorani oblikujejo glasbeniki in poslušalci. Izziv je v zraku - izkoristiti velja zagon in vzpostaviti most za slovensko glasbo v Kanadi, za postopno sodelovanje med slovenskimi in kanadskimi glasbenimi ustanovami.

Metka Zupančič