Letnik: 1998 | Številka: 6/7 | Avtor/ica: Alenka Tomc

DR. HENRIK NEUBAUER

Gib skozi stoletja

Ples skozi stoletja

(Forma 7, Ljubljana, 1998)

Knjižne police na temo ples, balet, so bogatejše za štiri knjige dr. Henrika Neubauerja. Avtor pravi, da je imel več težav z iskanjem možnosti za objavo kot s pisanjem.

Dr. Henrik Neubauer - operni režiser, koreograf, pedagog, učitelj Labanove plesne pisave, zgodovinar opere in baleta, predsednik Društva baletnih umetnikov Slovenije in predsednik Slovenskega centra International Theatre Instituta - je odličen poznavalec opernega in plesnega gledališča. Iz njegovega publicističnega in književnega dela vejejo obsežno znanje, široka razgledanost in izreden občutek za jezik, ki je preprost, jasen, brez dolgoveznih globokoumij, ki so danes v navadi pri opisovanju gibalno-plesnih dogodkov.

Knjigi Gib skozi stoletja in Ples skozi stoletja se po vsebini navezujeta. Prvotna zamisel enovitega dela je zaradi zbiranja denarnih sredstev dobila obliko dveh ličnih knjig.

Prva, ki opisuje obnašanje, gibanje in odnose med ljudmi od XV. do XIX. stoletja, je splošnejša in pomaga tudi drugim ustvarjalcem, ki se na kakršen koli način ukvarjajo s prikazovanjem življenja do XX. stoletja. Natančno, na nekaterih mestih prijetno humorno opisovanje ima namen doseči višjo kulturo v poznavanju zgodovinskih slogov.

Drugo delo nam na kratko predstavi razvoj plesa in plesne pismenosti ter plesno umetnost posameznih dob. Gibanje, ta prvinska človekova potreba, ki je s svojo ritmičnostjo verjetno osnova glasbe, je preraslo v posebno obliko - ples z določeno podobo in zakonitostmi. Zgodovinski, starinski ali tudi stilni plesi so odsev določene dobe. Vsak od njih ima stroga pravila, kako, kdaj in kje se pleše, pa tudi kdo ga pleše. Tehnične zahteve plesa so v XVII. stoletju privedle do odprtih pozicij nog, rodil se je balet. Opis pestrega plesnega dogajanja nas prepriča, kako so ljudje radi plesali, in to z veseljem počno tudi danes.

Za poznavalce baleta sta dragoceni tudi knjigi Razvoj baletne umetnosti v Sloveniji I. del in metodološki učbenik Klasični balet I. Prva nam s sistematično zbranimi podatki o baletni umetnosti pri nas (do konca 2. svetovne vojne) govori o bogastvu, o katerem premalo vemo in smo nanj premalo ponosni. Za učitelje klasičnega baleta je dobrodošel prvi učbenik v slovenščini, ki govori o poučevanju baleta v prvem razredu. Doslej smo odgovore na različna vprašanja iskali v tuji literaturi. Pričujoča dela polnijo vrzel, ki je ob dveh obletnicah (50-letnici organiziranja strokovnega baletnega šolanja pri nas in 80-letnici slovenskega baleta) čudovita predhodnica praznovanju, ki bo v jesenskih mesecih.

Alenka Tomc