Letnik: 1998 | Številka: 6/7 | Avtor/ica: Urša Šivic

AMBROŽ ČOPI

Akvareli

(APZ Tone Tomšič, 1998)

Nova zgoščenka je antologija - cvetobér mladega skladatelja Ambroža Čopija in v istem trenutku tudi cvetobér njegovega dolgoletnega in raznovrstnega glasbenega sodelovanja z APZ Tone Tomšič in dirigentom Stojanom Kuretom. Na zgoščenki si sledijo smiselno potekajoči razdelki pesmi s postopnim crescendom zvočnosti: mladinske pesmi za ženske glasove; ti so glasovno ujeli svetlo, nežno barvo pesmi, interpretacija pa raznovrstnost njihovih razpoloženj - igrivosti, očiščene povednosti, liričnosti in tudi otožnosti. Tri ženske ljudske pesmi povezujejo geografsko in glasbeno dva kontrastna konca: odmevanje in dinamičnost rezijanskih pesmi in melanholično počasnost međimurskega izročila. Poslušanje nas pripelje do moškega petja tihožitja (F. Pibernik) - do razsežne dinamične interpretacije ekspresivnih skladb, ki "ne molčijo v blazni pripeki". Tej poudarjeni izraznosti stojijo nasproti lirični akvareli (F. Balantič). Celotno impresivnost "lirično-akvarelnega" v skladbah doseže zbor s širokim diapazonom barv ženskih in moških glasov, ki se dopolnjujejo v zastrtosti izraza. Podobe nas pripeljejo do sakralnih skladb: najprej dve svéti pesmi za ženske glasove in nato o devici Mariji za moške glasove; oboje z interpretativno doseženo povednostjo sakralnega besedila, umirjenih prehodov in izraznosti melodike. Stabat mater daje z raznolikostjo stavkov poslušanju dinamično zaokrožen sklep.

Med Čopijevo glasbo, APZ-jevim petjem in akvarelom Živka I. Marušiča z naslovne strani lahko potegnemo miselni lok. Ta nam za avtorja in za interpreta dokazuje široke izrazne sposobnosti, barvne in dinamične raznolikosti vse do odtenkov in poustvarjalčevo zmožnost vživljanja v tako različne emocionalne sfere glasbene ustvarjalnosti.

Urša Šivic