Letnik: 1998 | Številka: 8/9 | Avtor/ica:

Glavna in odgovorna urednica: Ika Prušek

Uredništvo: Igor Bašin, Bogdan Benigar, Koen Van Daele, Kaja Šivic

Izdajateljski svet: Dušan Bavdek, Marjan Kovačič, Borut Smrekar, Jože Vogrinc, Mitja Vrhovnik-Smrekar

Lektorica: Tatjana Capuder

Stalni sodelavci(ke): Peter Barbarič, Veronika Brvar, Gregor Bauman, Janez Golič, Lili Jantol, Nikolai Jeffs, Rok Jurič, Žiga Koritnik, Jure Matičič, Srečko Meh, Rajko Muršič, Boštjan Napotnik - NapoLeeTano, Marta Pirnar, Zoran Pistotnik, Sonja Porle, Jure Potokar, Roman Ravnič, Robert Setničar, Terens Štader, Viva Videnović, Ičo Vidmar, Jane Weber, Miha Zadnikar, Martin Žužek

Naslovnica: Beastie Boys, foto Diego Andrés Goméz, oblikovanje K.reG@

Izdajatelj in založnik: Glasbena mladina Slovenije