Letnik: 1999 | Številka: 1 | Avtor/ica:

Glavna in odgovorna urednica: Ika Prušek

Uredništvo: Igor Bašin, Bogdan Benigar, Koen Van Daele, Kaja Šivic

Izdajateljski svet: Dušan Bavdek, Marjan Kovačič, Borut Smrekar, Jože Vogrinc, Mitja Vrhovnik-Smrekar

Lektorica: Tatjana Capuder

Stalni sodelavci(ke): Peter Barbarič, David Braun, Veronika Brvar, Gregor Bauman, Janez Golič, Eva Horvat, Lili Jantol, Rok Jurič, Žiga Koritnik, Jure Matičič, Boštjan Napotnik, Marta Pirnar, Zoran Pistotnik, Sonja Porle, Jure Potokar, Sebastjan Pregelj, Terens Štader, Viva Videnović, Ičo Vidmar, Jane Weber, Miha Zadnikar, Damjana Zupan, Marina Žlender

Naslovnica: Lounge Lizards, foto Žiga Koritnik, oblikovanje K.reG@

Izdajatelj in založnik: Glasbena mladina Slovenije