Letnik: 1999 | Številka: 2 | Avtor/ica: Rajko Muršič

RAZLIČNI IZVAJALCI

Beyond the River - Seasonal Songs of Latvia

EMI Hemisphere/Dallas, 1998)

Zbirka latvijske tradicionalne glasbe nas ponovno opozarja, da so meje med tako imenovano staro glasbo in tradicionalnimi oz. ljudskimi glasbami pogosto zelo zabrisane. Zbirka prinaša posnetke štirih preporodnih skupin, ki so nastale v osemdesetih in devetdesetih letih: Auri, Ilgi, Grodi in Rasa. Kot v marsikateri drugi vzhodnoevropski deželi je tudi v Latviji prišlo do glasbenega preporoda skupaj s težnjami po osvoboditvi - boj Latvijcev za neodvisnost so poimenovali kar "pojoča revolucija". Mlajši glasbeniki so se že v sedemdesetih letih začeli ozirati po domači glasbeni dediščini, tako da so hodili po terenu in se učili od starejših godcev in pevcev. Toda glasbene dediščine niso razumeli kot nespremenljivega in nedotakljivega ideala, ampak so jo vzeli kot izhodišče glasbenega delovanja, v katerem se srečujejo srednjeveški nastavki, podeželska glasba, komorni pristopi in sodobnejši aranžmaji.

Vsaka tradicionalna glasba je v svojem bistvu lokalna, četudi se posamezni plesi in glasbene zvrsti z veliko hitrostjo selijo iz pokrajine v pokrajino, pri tem pa dobivajo nezgrešljive lokalne poteze. Pesmi, kot so latvijske "daine", so še najbližje predstavi o arhaičnih izvirih in oralnem prenašanju tradicij na mlajše generacije. Morda nekatere med njimi res izhajajo iz davnine, toda merodajno je njihovo univerzalno izrazno sporočilo, zaradi katerega jo različne generacije sprejemajo za svojo.

Na plošči z latvijskimi pesmimi, ki sodijo v tako imenovani letni ciklus, se srečujemo z izjemno zanimivo glasbeno dediščino, ki je v marsičem sorodna naši, v marsikaterem elementu pa se nezgrešljivo naslanja na zapise tako imenovane stare glasbe, v prvi vrsti srednjeveške. Izvajalci in izvajalke so očitno izjemno predani svojemu poslanstvu, zato se še posebej posvečajo aranžmajem, ki se bolj približujejo komornemu koncertnemu izvajanju stare glasbe kot robustnim nastavkom ljudske glasbe. A vendar celoten vtis plošče nikakor ne razočara - pravzaprav nasprotno. Komorni pristopi niso ubili nezgrešljivega "ljudskega" žara tradicionalne glasbe Latvije. Konec koncev so lahko nesporno ugodne estetske in edukacijske prvine te plošče zadosten razlog za več kot ugodno oceno.

Rajko Muršič