Letnik: 1999 | Številka: 4 | Avtor/ica: Gregor Bauman

RAZLIČNI IZVAJALCI

Instrumental Music Of The Southern Appalachians

Rykodisc/Nika, 1998

Na skrajnem jugu masivnega gorovja Apalači, na vhodu v nacionalni park Great Smoky Mountains, nekoliko severneje od mesteca Cherokee (Severna Carolina) po cesti številka 441 leži naselje Pioneer Farmstead, ki je naselje samo še po obliki. V bistvu je kraj prikaz bivanja in razmer, s katerimi so se srečevali prvi priseljenci, ki so prišli sem v 17. stoletju s Škotskega, Irskega, iz Anglije in Nemčije, hkrati pa tudi prikaz kulturnega in glasbenega izročila, ki so ga prinesli s seboj in ga sčasoma prilagodili novemu okolju. Tako v teh lesenih hišah opazimo številna glasbila: gosli, benjo, različne tipe kitar in predvsem dulcimer, ki je morda še najpomembnejši, saj so ga iznašli prav v teh predelih. Mountain music, kakor so jo poimenovali predvsem škotski priseljenci, je vsebovala številne elemente, ki so še dandanes prisotni v popularni ameriški glasbi. Da pa so se te skladbe ohranile v tudi v prvotni obliki, je zasluga predvsem nekaterih posameznikov, ki so pred nekaj desetletji prepotovali te predele in pesmi posneli v izvirnih verzijah. Iskali so ljudi, ki so pesmi, podpisane s “public domain”, igrali tradicionalno, brez olepšav in dodatkov. Našli so jih v Hobartu Smithu (gosli, petstrunski banjo), Etti Baker (kitara), Richardu Chasu (harmonika), Eddu Presnellu (dulcimer) in Bonnie Reid (petstrunski banjo). Vsi instrumentali imajo tako že sami po sebi arhaičen prizvok in nam skušajo zelo doživeto pričarati trenutke plesa in petja prvotnih priseljencev. Med njimi so tudi skladbe, ki so kasneje ob številnih priredbah in verzijah postale zelo popularne, na primer Soldier’s Joy in Amazing Grace, za katero je besedilo, ki ga poznamo danes, spisal John Newton nekje pred začetkom 19. stoletja. Zbirka pesmi, ki so bile posnete v južnih predelih Apalačev, je zagotovo nadčasna. Zelo precizno in nazorno nam skuša prikazati korenine, iz katerih so kasneje izšle številne glasbene zvrsti, hkrati pa je mogoče dobiti zelo neposreden vtis o navezanosti prvotnih priseljencev na glasbo, ki je izvirala iz dežele, iz katere so prišli.

Gregor Bauman