Letnik: 2000 | Številka: 1 | Avtor/ica: Jure Potokar

ABRAHAM BURTON - ERIC McPHERSON QUARTET

Cause And Effect

Enja, 1999

Abraham Burton je še eden iz generacije mladih saksofonistov, rojenih v sedemdesetih, ki podobno kot James Carter navdušuje z mogočnim zvokom, Cause and Effect pa je njegov tretji solistični album. Tisto, kar ga povsem ločuje od prejšnjih dveh, od katerih je bil The Magician (Enja 1995) deležen laskavih kritiških ocen, je dejstvo, da je Burton na njem namesto altovskega saksofona začel uporabljati tenor. Vendar se zdi, da ta sprememba razen zvoka instrumenta ne prinaša drugega, kajti Burton igra tudi tenor večinoma v legah, ki jih dovoljuje alt. Tudi njegova zasedba je še vedno klasičen coltranovski kvartet, v katerem pa bi le težko govorili o popolni podrejenosti pihalcu, kajti zdi se, da ima povsem enakopraven delež tudi ritem sekcija, ki jo sestavljajo izvrstni pianist James Hurt, basist Yosuke Inoue in bobnar McPherson.

Pravzaprav je največje presenečenje plošče povsem avtorski izbor skladb, ki izpričujejo precejšen avtorski potencial Burtona, Hurta in McPhersona. Komadi so namreč ritmično razgibani in zvočno bogato razplasteni, do izraza pridejo zvočne in stilistične posebnosti vseh štirih glasbenikov in se pogosto prav imenitno dopolnjujejo. V tem smislu sta še posebej prepričljivi osrednja in naslovna petnajstminutna skladba ter lirična Punta Lullaby, ki se naslanja na ritmično izročilo Južne Amerike.

Jure Potokar