Letnik: 2000 | Številka: 11 | Avtor/ica:

Odgovorna urednica: Ika Prušek

Izdajateljski svet: Dušan Bavdek, Marjan Kovačič, Borut Smrekar, Jože Vogrinc, Mitja Vrhovnik-Smrekar

Lektorica: Tatjana Capuder

Stalni sodelavci(ke): Igor Bašin, Bogdan Benigar, David Braun, Gregor Bauman, Janez Golič, Marko Jenšterle, Rok Jurič, Žiga Koritnik, Jure Matičič, Rajko Muršič, Boštjan Napotnik, Marta Pirnar, Zoran Pistotnik, Sonja Porle, Jure Potokar, Kaja Šivic, Viva Videnović, Ičo Vidmar, Jane Weber, Miha Zadnikar, Damjana Zupan, Marina Žlender

Naslovnica: Chekh Lo, oblikovanje K.reG@

Izdajatelj in založnik: Zveza Glasbene mladine Slovenije