Letnik: 2000 | Številka: 2 | Avtor/ica: Rajko Muršič

RAZLIČNI IZVAJALCI

Daleč je … / Messze … / Weit weg … / Far away …

Onej, 1999

Evropski birokrati so našli dolgoročno polje kraljevanja Evrope: kulturo. Če se ZDA in Japonska ponašata z razvijanjem vrhunskih tehnoloških proizvodov, naj bi bila kultura skriti adut v rokavu stare dame Evrope. Seveda ne kultura tistega množičnega tipa, s katero nas zasipava predvsem severnoameriška kulturna industrija, temveč žlahtna evropska visoka kultura, ki je tako rekoč »civilizirala« ves planet. Nekoliko karikiram, a ne morem si kaj, da ne bi opozoril na to plat evropskega »združevanja« in hlastanja po starih in novih »evropskih« identitetah, ko poslušam CD ploščo, ki jo je financiral program obmejnega in čezmejnega sodelovanja Phare. Hej, Evropa, juhej!

Štirijezična izdaja Društva prekmurske pobude Onej je pravzaprav čisto simpatična: pesmi prekmurskih pesnikov in pesnic je obdelalo nekaj slovenskih glasbenikov in glasbenic ter skupin. Uglasbitev poezije je nedvomno uspela, čeprav je celota bistveno manj raznolika, kot bi pričakovali ob pogledu na spisek sodelujočih, med katerimi najdemo Vlada Kreslina, Marko bando, Posodi mi jürja, Regino, Dorino, Hobby brass band, Kontrabant, Glinaste golobe, Odpisane in Bogdano Herman. Temu spisku je treba prišteti se Tomaža Raucha, ki je prispeval največ melodij in aranžmajev ter instrumentalnih spremljav. Na zelo lično oblikovanem ovitku plošče so pesmi Jožeta Olaja, Marie Ambruš, Karla Turnerja, Vlada Kreslina, R. Titana Felixa, Ferija Lainščka, Branka Šömna, Milana Vincetiča, Ignaca Kranjca, Ernesta Ružiča in J. Livijena v slovenskem, madžarskem, angleškem in nemškem jeziku.

Zamisel za izdajo je vsekakor zanimiva in tudi uresničena na zelo visoki ravni, žal pa se ne morem znebiti vtisa, da so avtorji in izvajalci večinoma vzeli uglasbljanje poezije preveč smrtno resno. Umetniško. Brezhibno »evropsko«.

Rajko Muršič