Letnik: 2000 | Številka: 6/7 | Avtor/ica:

Odgovorna urednica: Ika Prušek

Uredništvo: Igor Bašin, Kaja Šivic

Izdajateljski svet: Dušan Bavdek, Marjan Kovačič, Borut Smrekar, Jože Vogrinc, Mitja Vrhovnik-Smrekar

Lektorica: Tatjana Capuder

Stalni sodelavci(ke): Bogdan Benigar, David Braun, Gregor Bauman, Codex, Janez Golič, Eva Horvat, Marko Jenšterle, Rok Jurič, Žiga Koritnik, Jure Matičič, Rajko Muršič, Boštjan Napotnik, Marta Pirnar, Zoran Pistotnik, Sonja Porle, Jure Potokar, Viva Videnović, Ičo Vidmar, Jane Weber, Miha Zadnikar, Damjana Zupan, Marina Žlender

Naslovnica: Henry Rollins, foto, Damjan Kocjančič, oblikovanje K.reG@

Izdajatelj in založnik: Zveza Glasbene mladine Slovenije