Letnik: 2001 | Številka: 5 | Avtor/ica:

Odgovorna urednica: Ika Prušek

Izdajateljski svet: Dušan Bavdek, Marjan Kovačič, Borut Smrekar, Jože Vogrinc, Mitja Vrhovnik-Smrekar

Lektorica: Tatjana Capuder

Stalni sodelavci(ke): Igor Bašin, Gregor Bauman, Bogdan Benigar, David Braun, Janez Golič, Marko Jenšterle, Rok Jurič, Žiga Koritnik, Jure Matičič, Rajko Muršič, Boštjan Napotnik, Marta Pirnar, Zoran Pistotnik, Sonja Porle, Jure Potokar, Kaja Šivic, Varja Velikonja, Viva Videnović, Ičo Vidmar, Katarina Višnar, Jane Weber, Miha Zadnikar, Luka Zagoričnik, Damjana Zupan, Marina Žlender

Naslovnica: Madredeus, oblikovanje K.reG@

Izdajatelj in založnik: Zveza Glasbene mladine Slovenije