Letnik: 2002 | Številka: 10 | Avtor/ica: Varja Velikonja

Bruce Horner in Thomas Swiss

KEY TERMS IN POPULAR MUSIC AND CULTURE

Blackwell Publishers Ltd., Oxford, UK, 260 strani

Obstaja neka neizbežna napetost med besedami in glasbo. V pesmih glasba po svoje oživlja besede. Še več, v naših pogovorih in pisanju o glasbi imajo besede premoč nad glasbo. Izrazoslovje, ki ga uporabljamo, ko opisujemo glasbo, ali poti, ki se jih poslužujemo, ko glasbo »opisujemo«, nam oblikujejo vzorce, kako o glasbi sploh razmišljamo. Kaj poslušamo, zakaj in kako sploh vrednotimo glasbo? In kdo smo sploh MI, da tolmačimo te učinke? Kako se odzivamo na to napetost med besedami in glasbo?

Na vsa ta vprašanja nam skuša odgovoriti zbirka osemnajstih esejev, zbranih pod naslovom Key Terms In Popular Music And Culture. Urednika Bruce Horner in Thomas Swiss sta vsebine prispevkov razdelila v dva vsebinska sklopa. V prvem sklopu, ki »umešča popularno godbo v kulturo«, različni avtorji raziskujejo poti, ki so ključne za razumevanje popularne glasbe v splošnem študiju kulturologije. Gre za vsebine, ki se dotikajo področij ideologije, diskurza, zgodovine, politike, spola, rase in mladosti, vse v navezavi s popularno godbo, seveda. Nasprotno pa se v drugem tematskem sklopu, pod skupnim naslovom »umeščanje kulture v popularno glasbo«, avtorji poigravajo z vsebinami popularnosti, oblik, glasbe, besedil, podob, nastopa, avtorskih pravic, tehnologije, posla in scene. Ena izmed iskric je na primer tudi ta, da celo tipična izraza »popularno« in »glasba« pomagata definirati glasbo in naše izkušnje z njo. Kje v razpravi sploh začeti, ko želiš definirati »glasbo«? Tudi tu se odpirajo nove teoretične poti odnosa med besedili o glasbi in kulturološkimi konteksti, ki se razvijajo kot odgovor nekim splošnim kritikam, ki jih sproža popularna glasba. Kajti odkar je »glasba« del »popularne glasbe«, se obravnava kot medij z lastnimi, specifičnimi lastnostmi, praksami, omejitvami in možnostmi, za katere so še posebej muzikologi v edinstveni poziciji, da jih »razumejo«. (Ali res mogoče tudi pri nas?!)

Popularno godbo se skratka jemlje iz različnih perspektiv. Niz akademskih disciplin in poklicev je presegel zgolj preprosto »ocenjevanje« glasbe, prej je ponovno odprl razmislek o odnosu med popularno glasbo in izrazoslovjem, ki je v uporabi pri študiju. Študij popularne glasbe pogosto biva na obrobju raznih drugih ved: muzikologije, literarnih in komunikoloških študij, sociologije in antropologije. Vsaka izmed naštetih disciplin je sicer prispevala k študiju popularne glasbe, vse so delovale pod specifičnimi disciplinskimi razmejitvami, poslužujoč se nekaterih »konstrukcij« o tem, iz česa je sestavljena popularna glasba, kako jo študirati in kako razvijati.

Knjiga se posveča razpravam o ključnih izrazih popularne glasbe. Po svoje torej naproša oboje, tiste, ki niso doma v popularni godbi, in tiste nove, ki se študija šele lotevajo: O čem in kaj pravzaprav govorimo, ko govorimo o popularni glasbi?

Knjiga odpira razprave, s katerimi na vse možne načine reflektira popularno glasbo, njene materialne posledice, kako je glasba producirana, kakšnih oblik se poslužuje, kako jih razvija, kakšni so pomeni. Ali povedano drugače, knjiga informira s poststrukturalističnim pogledom na odnos med izrazoslovjem znanja in čisto materialnim življenjem. Da bi lahko razumeli te poststrukturalistične perspektive, pa moramo razprave spraviti v kontekst zgodovine diskurza o glasbi. Poststrukturalistična perspektiva je nov prostor in kritičen odgovor tradicionalnim pogledom na razprave o glasbi.

Zbirka vsebuje izjemen uvod in ključne kategorije in koncepte, ki so potrebni za razumevanje popularne godbe. V jasnih, konciznih in tehtnih esejih izpod peresa profesorjev in raziskovalcev raziskuje obsežno vrsto glasbenih praks, oblik in institucij iz različnih zornih kotov. V besedilih se razgalja avtorski pogled na nekatere glasbene pomene in na to, kako si je ta ali oni pisec ta pogled pridobil. Konec vsakega poglavja je opremljen s kratkim pregledom virov za vse tiste, ki jih zanima nadaljnje raziskovanje vsebin. Na medmrežju deluje domača stran na naslovu www.multimedia.drake.edu/keyterms, kjer lahko najdemo dodatne vire, podobe, zvoke in druge multimedijske materiale o tematiki v knjigi; na razpolago so tudi najboljše povezave na medmrežju za področji glasbe in kulture.

Popularna glasba in jezik, ki ga uporabljamo, ko govorimo o glasbi, ustvarjata občutek ne samo o nas samih, ampak o nas vseh. Študij popularne godbe se tako kaže le kot projekt, ki se dogaja ves čas in v katerem smo vsi po svoje udeleženi.

Prostora za debato o tem fenomenu je torej na pretek. Definitivna sklepna sodba pa se umika v nedogled.

Varja Velikonja