Letnik: 2002 | Številka: 6/7 | Avtor/ica:

Odgovorna urednica: Ika Prušek

Izdajateljski svet: Dušan Bavdek, Marjan Kovačič, Borut Smrekar, Jože Vogrinc, Mitja Vrhovnik-Smrekar

Lektorica: Tatjana Capuder

Stalni sodelavci(ke): Igor Bašin, Gregor Bauman, Bogdan Benigar, Janez Golič, Marko Jenšterle, Rok Jurič, Žiga Koritnik, Jure Matičič, Danijel Mežan, Rajko Muršič, Boštjan Napotnik, Marta Pirnar, Zoran Pistotnik, Sonja Porle, Jure Potokar, Mitja Reichenberg, Kaja Šivic, Varja Velikonja, Viva Videnović, Ičo Vidmar, Katarina Višnar, Jane Weber, Luka Zagoričnik, Damjana Zupan, Marina Žlender

Naslovnica: Kimmo Pohjonen, foto Nada Žgank, oblikovanje K.reG@

Izdajatelj in založnik: Zveza Glasbene mladine Slovenije