Letnik: 2003 | Številka: 1/2 | Avtor/ica:

Odgovorna urednica: Ika Prušek

Izdajateljski svet: Dušan Bavdek, Jerneja Faletič, Marjan Kovačič, Jožek Štucin, Jože Vogrinc, Mitja Vrhovnik-Smrekar

Lektorica: Tatjana Capuder

Stalni sodelavci(ke): Igor Bašin, Gregor Bauman, Bogdan Benigar, Janez Golič, Marko Jenšterle, Rok Jurič, Katarina Juvančič, Žiga Koritnik, Jure Matičič, Danijel Mežan, Rajko Muršič, Boštjan Napotnik, Nina Peče, Marta Pirnar, Zoran Pistotnik, Sonja Porle, Jure Potokar, Mitja Reichenberg, Kaja Šivic, Varja Velikonja, Viva Videnović, Ičo Vidmar, Jane Weber, Luka Zagoričnik, Damjana Zupan, Marina Žlender

Naslovnica: foto Nada Žgank, oblikovanje K.reG@

Izdajatelj in založnik: Zveza Glasbene mladine Slovenije