Letnik: 2003 | Številka: 9/10 | Avtor/ica:

Odgovorna urednica: Ika Prušek

Izdajateljski svet: Dušan Bavdek, Jerneja Faletič, Marjan Kovačič, Jožek Štucin, Jože Vogrinc, Mitja Vrhovnik-Smrekar

Lektorica: Tatjana Capuder

Stalni sodelavci(ke): Igor Bašin, Mario Batelić, Gregor Bauman, Bogdan Benigar, Janez Golič,Marina Horak, Marko Jenšterle, Rok Jurič, Katarina Juvančič, Žiga Koritnik, Peter Kus, Jure Matičič, Danijel Mežan, Rajko Muršič, Boštjan Napotnik, Nina Peče, Marta Pirnar, Zoran Pistotnik, Sonja Porle, Jure Potokar, Mitja Reichenberg, Kaja Šivic, Varja Velikonja, David Verbuč, Viva Videnović, Ičo Vidmar, Jane Weber, Luka Zagoričnik, Damjana Zupan, Nada Žgank, Marina Žlender

Naslovnica: Youngblood Brass Band, oblikovanje K.reG@

Izdajatelj in založnik: Zveza Glasbene mladine Slovenije