Letnik: 2004 | Številka: 3/4 | Avtor/ica: Matjaž Matošec

TOMAŽ MARČIČ

Harmonika

Coda, 2003

Mladi glasbeniki imajo le redkokdaj priložnost, da že med študijem posnamejo in izdajo samostojno zgoščenko. Tomažu Marčiču je to uspelo pri petindvajsetih letih. Zgodaj. Študent v mojstrskem razredu prof. Stefana Hussonga na Visoki šoli za glasbo v Würzburgu se s prvencem predstavlja kot zrela glasbena osebnost. Ne samo poustvarjalno, temveč tudi s premišljenim izborom sporeda. Zgoščenka s tremi sodobnimi deli in dvema skladbama iz preteklih obdobij v dobrih oseminpetdesetih minutah ponuja vpogled v svet zvočnih in izraznih zmožnosti harmonike, obenem pa predstavlja delček slovenske in nemške sodobne ustvarjalnosti za to glasbilo. Mladi Celjan tako ne ostaja dolžnik niti domovini niti deželi študija. Med slovenskimi deli je izbral skladbi Rej Lojzeta Lebiča in Whose Song Uroša Rojka. V prvi se z uporabo dveh ljudskih napevov in sodobnih kompozicijskih prijemov prepletata preteklost in sodobnost, druga pa v treh stavkih obravnava prav toliko zvočnotehničnih značilnosti harmonike – dvomanualnost, možnost minimalnih glissandov na enem tonu in specifičnost meha. Tudi skladba gestopfte LEERE Helmuta Oehringa izvajalcu ponuja široko polje možnosti dokazovanja obvladovanja uporabe različnih registrov, zvočnih barv in velikih dinamičnih kontrastov. V vsem omenjenem se Marčič izkaže kot velik mojster, z zanimivimi zamislimi in brez tehničnih zadreg. Odsotnost slednjih se samo potrjuje v izvedbi Sonate v D-duru, Hob. XVI: 37 Josepha Haydna in Suite III v d-molu, HWV 428 Georga Friedricha Händla, hkrati pa se tu pokaže tudi Marčičev smisel za naravno in logično fraziranje.

Glasba na zgoščenki je zanimiva in raznovrstna. Če lahko Haydna in Händla poslušamo tudi kot le zvočno ozadje ob opravljanju vsakodnevnih opravil, velja to za prve tri skladbe v precej manjši meri, saj zahtevajo večjo pozornost poslušalca. Zgoščenka je odličen portret harmonike kot izrazno bogatega instrumenta ter Tomaža Marčiča kot zrelega glasbenika.

Matjaž Matošec