Letnik: 2004 | Številka: 5/6 | Avtor/ica:

Odgovorna urednica: Ika Prušek

Uredništvo: Marina Horak, Jure Potokar, Mitja Reichenberg, Kaja Šivic

Izdajateljski svet: Dušan Bavdek, Jerneja Faletič, Marjan Kovačič, Jožek Štucin, Jože Vogrinc, Mitja Vrhovnik-Smrekar

Lektorica: Tatjana Capuder

Stalni sodelavci(ke): Igor Bašin, Mario Batelić, Gregor Bauman, Bogdan Benigar, Janez Golič, Marko Jenšterle, Rok Jurič, Katarina Juvančič, Žiga Koritnik, Peter Kus, Jure Matičič, Danijel Mežan, Nina Peče, Marta Pirnar, Zoran Pistotnik, Sonja Porle, Jure Potokar, Mitja Reichenberg, Kaja Šivic, Varja Velikonja, Viva Videnović, Jane Weber, Luka Zagoričnik, Damjana Zupan, Nada Žgank, Marina Žlender

Naslovnica: Brina, fotoGregor Božič, oblikovanje K.reG@

Izdajatelj in založnik: Zveza Glasbene mladine Slovenije