Letnik: 2005 | Številka: 11/12 | Avtor/ica:

Odgovorna urednica: Ika Prušek

Uredništvo: Marina Horak, Jure Potokar, Mitja Reichenberg, Kaja Šivic

Izdajateljski svet: Dušan Bavdek, Jerneja Faletič, Marjan Kovačič, Jožek Štucin, Jože Vogrinc, Mitja Vrhovnik-Smrekar

Lektorica:Marija Mahkovec

Stalni sodelavci(ke): Igor Bašin, Mario Batelić, Gregor Bauman, Bogdan Benigar, Tatjana Capuder, Janez Golič, Marko Jenšterle, Katarina Juvančič, Žiga Koritnik, Matej Krajnc, Borja Močnik, Janez Pirc, Marta Pirnar, Zoran Pistotnik, Jure Potokar, Mitja Reichenberg, Aleš Rojc, Kaja Šivic, Viktor Škedelj, Varja Velikonja, Viva Videnović, Ičo Vidmar, Jane Weber, Luka Zagoričnik, Nada Žgank, Marina Žlender

Naslovnica: foto Žiga Koritnik, oblikovanje K.reG@

Izdajatelj in založnik: Zveza Glasbene mladine Slovenije