Letnik: 2005 | Številka: 3/4 | Avtor/ica:

Odgovorna urednica: Ika Prušek

Uredništvo: Marina Horak, Jure Potokar, Mitja Reichenberg, Kaja Šivic

Izdajateljski svet: Dušan Bavdek, Jerneja Faletič, Marjan Kovačič, Jožek Štucin, Jože Vogrinc, Mitja Vrhovnik-Smrekar

Lektorica: Tatjana Capuder

Stalni sodelavci(ke): Igor Bašin, Mario Batelić, Gregor Bauman, Bogdan Benigar, Janez Golič, Marko Jenšterle, Rok Jurič, Katarina Juvančič, Žiga Koritnik, Matej Krajnc, Danijel Mežan, Borja Močnik, Janez Pirc, Marta Pirnar, Zoran Pistotnik, Jure Potokar, Mitja Reichenberg, Aleš Rojc, Kaja Šivic, Varja Velikonja, Viva Videnović, Ičo Vidmar, Jane Weber, Luka Zagoričnik, Nada Žgank, Marina Žlender

Naslovnica: Big Band DOM pod vodstvom Braca Doblekarja, foto Tamino Petelinšek, oblikovanje K.reG@

Izdajatelj in založnik: Zveza Glasbene mladine Slovenije