Letnik: 2005 | Številka: 7/8 | Avtor/ica: Jane Weber

Olivea Dewhurst - Maddock

ZDRAVILNA MOČ GLASBE IN ZVOKA

Gaia Books/Tangram, 1999, prevod: Milena Vehovar

V reviji Muska lahko preberete veliko strokovnih sestavkov, ki vam tako ali drugače približajo določeno tematiko, neposredno povezano z glasbo in zvokom ter z dojemanjem in čutenjem ali posredovanjem glasbe. Malokrat pa na teh straneh govorimo o zdravilni moči glasbe in zvoka, zato predvidevam, da je knjiga s tem naslovom dovolj pomembna, da moramo o njej, čeprav z zamudo, obvestiti tudi bralce Muske, ki gledajo na glasbo iz različnih zornih kotov, torej aktivne in razgledane poslušalce, ki se zavedajo pomena glasbe in zvoka in njunega vpliva na človekovo počutje in razpoloženje. V tej rubriki praviloma predstavimo skoraj vsako pri nas izdano knjigo o glasbi in tako pač zdaj pišemo tudi o tej.

Avtorica izjemno zanimive knjige Olivea Dewhurst - Maddock (knjiga ima v izvirniku naslov The Book of Sound Therapy in je izšla leta 1993 pri londonski založbi Gaia Books Limited) je diplomirala na londonski akademiji Royal Academy of Music in je več let pela v operi. Prihaja torej iz samega jedra glasbenega dogajanja in ni kaka frustrirana ljubiteljica glasbe, ki bi zaradi nenadarjenosti začela pisati o glasbi in s tem hotela potolažiti svoje lastne komplekse. Njen odnos do glasbe, petja in zvoka je premišljen in dokaj široko zastavljen. Olivea obiskuje šole za filozofijo in zdravljenje, dela kot pedagoginja in poučuje dihalne, sprostitvene in meditacijske tehnike. V svoje ključno književno delo je torej vložila veliko dela in to se pozna že ob bežnem prebiranju. Knjigo s 135 stranmi sestavlja šest poglavij. Avtorica nas v uvodu najprej spomni na obdobje klasike. Že učenjaki srednjega veka in renesanse so vedeli, da je razumevanje glasbe bistveno za razumevanje človeštva. Številni pomembni skladatelji so vsak na svojem področju odkrivali povezave med glasbo in zdravjem. Prvo poglavje je posvečeno naravi zvoka (zvok in energija, resonanca, meje frekvenc itn.) in bi ga morali prebrati vsi amaterski glasbeniki, ki se s to tematiko morebiti niso srečali med izobraževanjem. Sledijo nič manj zanimiva poglavja z naslovi: glas, jeziki glasbe, notranje raziskovanje z zvokom, zvoki za meditiranje in na koncu še izjemno zanimivo poglavje o zdravljenju z zvokom, ki daje knjigi posebno razsežnost, saj prikazuje vaje za izboljšanje zdravja. Ravno zato si ta knjiga zasluži mesto tako na policah takšne ali drugačne literature z zdravilno tematiko kot na policah z dosledno glasbeno in celo avdiofilsko literaturo. Olivea Dewhurst - Maddock nam kot pevka iz prve roke prikaže uporabo glasu in (instrumentalne) glasbe v zdravilne namene. Zaradi pomanjkljive literature o uporabi glasu in zvoka lahko temu odličnemu prevodu (ta je delo Milene Vehovar) že takoj pripišemo toliko večjo vrednost in pomen za naš kulturni prostor. Ker knjiga obsega le krajši teoretični del, v osnovi pa temelji na primerih iz prakse in številnih vajah, bo zadovoljila kar najširši krog bralcev ne glede na izobrazbo. Za nameček se je prevajalka odločila za širši obseg opomb, ki nam razumevanje še olajšajo, navedla pa je tudi obširen seznam virov in literature.

Če kdo, potem se moramo glasbeni novinarji zavedati, kako pomembna sta zvok in glasba za bogatenje človekovega duha. Prepričan sem, da vam bo ta knjiga pomagala v glasbi najti še večje užitke, hkrati pa vam bo pokazala, kako se obvarovati pred škodljivimi vplivi hrupne okolice. Glasba je resnično popolna komunikacija in verjamem, da lahko tisti, ki razume glasbo, z njo tudi zdravi ali kako drugače (koristno ali škodljivo) vpliva na sočloveka. Naj predstavitev te lepo oblikovane in tudi s fotografijami in ilustracijami bogate knjige sklenem s pesniškimi besedami Petra Mikaela Alvanhova: »Poslušanje glasbe naj iz nas izvabi najboljše. Naj bo kot veter v jadrih, ki vodi našo ladjo vse bližje naši nebeški določenosti.« No, in da ne bo pomote: tudi hrup in tišina sta (lahko) glasba.

Jane Weber