Letnik: 2007 | Številka: 3/4 | Avtor/ica:

Odgovorna urednica: Ika Prušek

Uredništvo: Igor Bašin, Marina Horak, Jure Potokar, Mitja Reichenberg, Kaja Šivic, Ičo Vidmar

Izdajateljski svet: Jerneja Faletič, Katarina Juvančič, Borut Kržišnik, Branka Rotar Pance, Borut Smrekar, Črt Sojar Voglar, Jožek Štucin, Andrej Zupan, Damjana Zupan

Lektorica: Barbara Ferčič

Stalni sodelavci(ke): Igor Bašin, Mario Batelić, Bogdan Benigar, Tatjana Capuder, Janez Golič, Nikolai Jeffs, Marko Jenšterle, Katarina Juvančič, Žiga Koritnik, Matej Krajnc, Borja Močnik, Janez Pirc, Marta Pirnar, Zoran Pistotnik, Mitja Reichenberg, Kaja Šivic, Viktor Škedelj, Žiga Valetič, Varja Velikonja, Viva Videnović, Ičo Vidmar, Jane Weber, Luka Zagoričnik, Nada Žgank, Marina Žlender

Naslovnica: The Spores, foto Nada Žgank/Memento, oblikovanje K.reG@

Izdajatelj in založnik: Zveza Glasbene mladine Slovenije