Letnik: 2009 | Številka: 3/4 | Avtor/ica:

Odgovorna urednica: Ika Prušek

Uredništvo: Igor Bašin, Marina Horak, Jure Potokar, Mitja Reichenberg, Kaja Šivic, Ičo Vidmar

Izdajateljski svet: Jerneja Faletič, Katarina Juvančič, Borut Kržišnik, Branka Rotar Pance, Borut Smrekar, Črt Sojar Voglar, Jožek Štucin, Andrej Zupan, Damjana Zupan

Lektorica: Barbara Ferčič

Stalni sodelavci(ke): Igor Bašin, Mario Batelić, Bogdan Benigar, Tatjana Capuder, Miha Colner, Pina Gabrijan, Janez Golič, Marko Jenšterle, Katarina Juvančič, Žiga Koritnik, Matej Krajnc, Borja Močnik, Vesna Ocepek, Janez Pirc, Zoran Pistotnik, Mitja Reichenberg, Mateja Rot, Doris Šegula, Viktor Škedelj, Varja Velikonja, Viva Videnović, Ičo Vidmar, Tine Vučko, Luka Zagoričnik, Damjana Zupan, Nada Žgank, Marina Žlender

Naslovnica: Asif Ali Khan, foto Nada Žgank, oblikovanje K.reG@

Izdajatelj in založnik: Zveza Glasbene mladine Slovenije