Participacija v godbah

Nova Muska in Jazz Cerkno sta tudi letos pripravila javno okroglo mizo oziroma podmizje, tokrat pod naslovom »Participacija v godbah« oziroma »Kakšni so tipi soudeležbe pri glasbenih dogodkih? … Kako aktivno ali pasivno prispevamo, da godbe tečejo na svoj notranje neusklajen, celo socialno razglašen način – in pri tem vsega ne zvedemo le na minimalni posameznikov ali kolektivni denarni prispevek k izvedbi koncerta, festivala, radijskega programa, internetne strani?«

V pogovoru so sodelovali Boštjan Simon, Mitja Hlupič, Miha Zadnikar, Ičo Vidmar in BIGor.

 

Prenesi podcast (desni klik, Save As, levi klik-poslušaj v novem zavihku)

Share