Festivali na Sotočju pod vprašajem za leto 2023

MEDIJSKO OBVESTILO

mednarodnih glasbenih festivalov

Sajeta Art&Music Festival, Punk Rock Holiday, Overjam More Than Reggae Festival in Butik Festival

Tema:
● Posledice občinskega odloka o izločitvi sotočja Tolminke in Soče iz festivalskega
območja za leto 2023 in prihodnost festivalov na tolminskem Sotočju.
● Ali bodo festivali na tolminskem preživeli do Evropske prestolnice kulture GO!2025?

foto: Maruša Bertoncelj


Obvestilo za medije:
Mednarodni glasbeni festivali na Tolminskem ostali brez dela prizorišča za leto 2023
Ogrožena kontinuiteta kvalitetne festivalske ponudbe petih mednarodno uveljavljenih glasbenih festivalov.


Odlok, ki ga je 30. junija sprejel občinski svet Občine Tolmin, za leto 2023 izvzema območje Sotočja iz
festivalskega prizorišča, kar ogroža obstoj glasbenih festivalov na Tolminskem.

Po več kot 20-letni festivalski zgodovini na tolminskem Sotočju, bodo festivali Sajeta, Butik, Punk Rock
Holiday in Overjam – svetovno priznani festivali, ki so lokacijo Sotočja dobesedno ponesli v svet, v letu
2023 ostali brez ključnega dela prizorišča – območja ob sotočju rek Soče in Tolminke. S tem Občina
Tolmin po zadnjih dveh letih, ko so bile razmere za organizatorje prireditev že tako zelo težavne, vnaša
še več negotovosti organizatorjem.

Odločitev Občine je nepričakovana, saj je bil identičen predlog sklepa obravnavan že letos marca in so
organizatorji festivalov dosegli kompromisni festivalski režim, ki se bo izvajal letos poleti. Ta režim med
drugim omogoča prost dostop do Sotočja med 6. in 18. uro, festivali pa lahko na tem območju še vedno
izvajajo program, hkrati pa so odgovorni tudi za varnost in čistočo na tem območju.

Kljub temu, da so organizatorji takrat predlagali, da se kompromisni festivalski režim izvede v praksi, da
se ga nadzoruje in konkretneje identificira problematične točke, nato pa se režim za leto 2023 sprejema
po evalvaciji v jeseni, se je občina po nastopu funkcije podžupanje v začasni funkciji županje odločila, da
za festivale sporen predlog sklepa ponovno obravnava že na zadnji seji pred poletnim odmorom. Komaj
sklepčen občinski svet je odločal o temi, ki ima velik vpliv na festivale. Sklep je bil izglasovan z zgolj sedmimi glasovi in argumentom, da v primeru, da se bo letošnji kompromisni režim izkazal za dobrega, o
tem ponovno sklepalo v jeseni. Po mnenju festivalov gre za nepremišljeno, populistično politično
odločitev pred jesenskimi lokalnimi volitvami.

Do zdaj so sicer vse ankete javnega mnenja kazale podporo festivalom v takšni obliki kot so potekali do
sedaj, a se Občina Tolmin očitno bolj ozira na 9% prebivalcev, ki festivalom nasprotujejo.

Približuje se tudi Evropska prestolnica kulture, za katero so tolminski festivali pomemben del programa,
zato si ne moremo privoščiti, da ogrozimo obstoj festivalov.

Nespodbudno je tudi dejstvo, da je bil v idejni zasnovi za celostno ureditev Sotočja kot najboljši predlog
izbran interpretacijski in kompetenčni center, ki ne predvideva, da bi se lahko festivali še izvajali kjerkoli
na širšem območju Sotočja. Zato lahko v širšem kontekstu, kljub večkrat ponovljenim izjavam, da si
Občina Tolmin želi festivale obdržati, nedavno sprejet sklep razumemo le kot začetek konca festivalov v
Tolminu.

Janez Leban (Sajeta)
Romina Gerbec (Butik)
Andrej Sevšek (Punk Rock Holiday)
Andrej Težak Tešky (Overjam)


Share